Søkbare midler

Kommuner kan nå søke på ordningen med søkbare midler til prosjekt i DKS. Har dere en idé om et prosjekt som dere ønsker å gjennomføre er det mulig å få støtte her. Kravet er at elever involveres og at det benyttes profesjonelle kunstnere, les kriterier under.

Søknadsfrist 1. november 2019