Søkbare midler

Kommuner i samarbeid med skoler/kunstenere har mulighet å søke midler til utvikling av nye produksjoner. Så har du en god idé, ta kontakt med kommunens DKS kontakt. Søknadsfrist 1. Desember 2018.