Programforslag

Mange kunstnere og utøvere tar kontakt med oss fordi de ønsker å turnere for Den kulturelle skolesekken i Troms. Under finnes lenke til elektronisk innmeldingsskjema.
Fristen for skoleåret 2019/20 er 1. oktober 2018. Dette gjelder både grunnskole og videregående opplæring. 

Evt. spørsmål kan rettes til helle.ramstad@tromsfylke.no  

Innmeldingsskjema for skoleåret 2019/20