Programforslag/Innmelding

Mange kunstnere og utøvere tar kontakt med oss fordi de ønsker å turnere for Den kulturelle skolesekken i Troms. 
Fristen for skoleåret 2020/21 er 1. oktober 2019. Dette gjelder både grunnskole og videregående opplæring og fristen er felles for DKS i hele landet. 

Fra 2. september kan du melde inn ditt forslag her: https://www.denkulturelleskolesekken.no/

Evt. spørsmål kan rettes til helle.ramstad@tromsfylke.no