Vik oppvekstsenter, avd. barnehage

Vik oppvekstsenter, avd. barnehage

Postadresse:

Besøksadresse: Nesseveien 1, 9475 Borkenes

Telefon: 77023240 (Styrer), 77023246

Kontaktperson: Julie Wogtor, julie.wogtor@kvafjord.kommune.no (Styrer)

Antall produksjoner: 1

Åpne filter