Skjervøy barneskole

Skjervøy barneskole

Postadresse: Boks 93, 9181 Skjervøy

Besøksadresse: Skoleveien 26, skjervøy

Telefon: 77 77 56 55

Kontaktperson: Kathrine Østgaard Simonsen, 95282240, kathrineostgaard.simonsen@skjervoy.kommune.no

Antall produksjoner: 0

  • Alle
Åpne filter