Tilbake
Foto - Norges arktiske universitetsmuseum
Foto - Norges arktiske universitetsmuseum
foto Mari Karlstad - Norges arktiske universitetsmuseum

Kjønnsroller i polarhistorien

Bestillingstilbud:

 Eventyrlystne kvinner reiste på fangst i Arktis. Likevel fortelles polarhistorien som oftest med utgangspunkt i menns erobringer og heltedåder.

I Norges arktiske universitetsmuseum sitt undervisningsopplegg om kjønn og polarhistorie, får elevene kjennskap til polarhistorie, lokalhistorie og et innblikk i hvordan historikere og museer jobber med kilder. Gjennom muntlige og kreative aktiviteter lærer elevene å identifisere og vurdere et utvalg av det unike kildematerialet som brukes i utstillingene. De skal forstå hvordan det kan tolkes på ulike måter når de jobber med historieskriving.

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i samfunnsfag og historie:

  • Undring og utforskning
  • Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning
  • Historiebevissthet
  • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
  • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
  • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Norges arktiske universitetsmuseum - UiT
  • Produsent: Norges arktiske universitetsmuseum

Publikumskommentarer