Tilbake
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.jpg
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Aase Texmon Rygh. Evighetens form

​​​​​​​Bestillingstilbud:

 Aase Texmon Rygh (f. 1925 i Troms) er en av landets fremste skulptører. Tross mye motgang tidlig i hennes kunstneriske karriere, har hun valgt å jobbe mot et stadig mer abstrakt formspråk, inspirert av det matematiske møbius-fenomenet.

Texmon Ryghs Møbiusskulpturer med sine glatte og mørke overflater, uten en begynnelse eller ende, nærmest ber om å bli tatt på. Noe som kunstneren også ønsker at vi skal gjøre. Gjennom å følge skulpturenes form med hånden er det mulig å forstå det matematiske prinsippet hun jobber ut ifra. 

Utstillingen er lydsatt med «evighetsmusikk» (også kalt perpetuum mobile), altså musikk uten en begynnelse eller ende. 

Lærerveiledning

• Omvisning i utstillingen hvor formidler forteller om utstillingen, kunstnerens faglige bakgrunn, om møbiusskulpturenes tilblivelsesprosess.

• Elevene inviteres til å ta på skulpturene.

• Elevene inviteres til å lytte til lydbildet.

• Alle lager møbiusfigurer ved hjelp av papirstrimler og tape. Prøv gjerne ut forskjellige varianterav prinsippet. Elevene kan også tegne møbiusfigurer.

• Inspirert av Texmon Rygh og hennes kunst avslutter vi med samtale rundt utstillingen, kunstneren og det hun er opptatt av, som evigheten, abstraksjon i kunst og «mindfullness».

Se gjerne videoen under sammen med elevene før dere drar på utstillingen. 

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i matematikk og kunst og håndtverk

  • Utforsking og problemløsing
  • Modellering og anvendelser
  • Abstraksjon og generalisering
  • Håndverksferdigheter
  • Kunst- og designprosesser
  • Visuell kommunikasjon
  • Kulturforståelse


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Aase Texmon Rygh (f.1925 i Troms) betegnes ofte som modernismens «grand old lady» innenfor norsk skulpturkunst. I en alder av 27 år var hun den første til å introdusere abstrakt skulptur i den norske offentligheten. Til tross for mye motstand tidlig i karrieren arbeidet hun iherdig videre mot et stadig mer universelt abstrakt formspråk. De siste årene har Texmon Rygh fått fornyet oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Hun regnes i dag som en av våre aller viktigste skulptører og et forbilde for en rekke yngre kunstnere som arbeider med abstraksjon.

Publikumskommentarer