Tilbake
Foto Johanna Seppä
Foto Sør-Troms Museum
Photo_Minna_Haveri

Nordic Outsider Craft Touring

Fast- og bestillingstilbud

Denne fargerike turnè-utstillingen reiser rundt i 5 skandinaviske land og viser Outsider Art håndverk fra finske, danske, norske, islandske og svenske Outsider Art kunstnere. I Norge vises utstillingen i Galleri NordNorge. På utstillingen kan det ses verker laget av mange forskjellige materialer og mange størrelser. De overskrider grenser og tradisjoner, og overrasker med at de bruker gamle teknikker på helt nye og annerledes måter. Materialene som er anvendt, er alt fra plastikkposer og ståltråd til tekstiler, keramikk og trær.

Utstillingen viser at kunsten tilhører alle, og at der er mange måter å lage kunst på. Alle mennesker har like stor rett til å uttrykke seg, og via kunst fortelle om hvem de er og hvordan de opplever verden. Fra Norge finner vi blant annet Torstein Nilsens keramikkfliser med gjennomgangsmotivet lyspærer og Herleik Kristiansens kjente tekstiltrykk med Jesus i fokus.

Elevene vil møte et stort spekter av uttrykk, fager, materialer og former. Gjennom omvisning i utstillingen utvides elevenes visuelle verden, og fantasien kan bare boltre seg i denne utstillingen. Hva er Outsider Art? Hva er kunst? Og hvordan oppleves verden? Dette er tema som tas opp ved å gå rundt i denne vidunderlige utstillingen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Gjennomføres som et samarbeid mellom Trastad Samlinger og Galleri NordNorge.

Publikumskommentarer