Tilbake
Foto Aslak Gurholt
Foto Aslak Gurholt
Foto Kenneth Rasmussen

Outsider Art - Den skulte kunsten

Fast- og bestillingstilbud

Outsider Art er lite kjent i Norge, og selv om det hver dag skapes ny kunst, er Outsider Art ofte ikke å se der kunst tradisjonelt vises. Outsider Art er mer skjult. For å finne den, må vi se nærmere etter.

Outsider Art – den skjulte kunsten åpner døren til et stort kunstlandskap og til en historie som berører oss alle.  Gjennom formidling, foto og filmklipp tas elevene med på en reise som starter hele hundre år tilbake i tid, og som ender i vårt eget land – i dag.

Gjennom Outsider Art – den skjulte kunsten vil elevene få kunnskap om hva Outsider Art rommer, og de får vite mer om menneskene bak kunsten. Det åpner for innsikt, refleksjon og diskusjon.

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i samfunnsfag og kunst og håndtverk

  • Undring og utforskning
  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Visuell kommunikasjon
  • Kulturforståelse

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Produsent: Sør-Troms Museum, Trastad Samlinger

Om kunstner / utøver / gruppe

Se nettsiden til Sør-Troms museum: http://stmu.no/

Publikumskommentarer