Tilbake
Tor Egil Rasmussen
Tor Egil Rasmussen
Tor Egil Rasmussen
Tor Egil Rasmussen

Tid for skulptur!

Fast- og bestillingstilbud

Tid for skulptur! er en introduksjon til den samiske kunstneren Aage Gaup, med skulptur som tematikk. Gjennom film tas elevene med på en «vandring» i utstillingen som Aage Gaup hadde ved Samisk senter for samtidskunst i 2018. Gjennom filmen skal elevene kunne fornemme stemningen og opplevelsen av selv å være «tilstede» i utstillingen. Denne utstillingen besto av fem store, lyd- og lyssatte skulpturer inspirert av figurer fra gamle samiske trommer. I tillegg skal det lages en klasseromsutstilling med mindre skulpturer og objekter samt en plakatserie. Dette utgjør utgangspunktet til en workshop dere elevene skal jobbe med skulptur som tema, og la seg inspirere av arbeidene til Aage Gaup. Det legges opp til en tre-trinns formidling med for- og etterarbeid som kan ledes av den enkelte lærer. 

Lærerveiledning

Endelig lærerveiledning og plan for workshop revideres men her er en skisse.

Produksjonen inneholder følgende:

PLAKATER
En serie med plakater (3-4) sendes til hver skoleklasse i forkant.
Disse henger i klasserommet og kan brukes aktivt i forkant av gjennomføringen av
produksjonen.


LÆRERVEILEDNING
Lærerveiledning med forslag til 3-trinns formidling.
1. Forslag til hva man kan gjennomgå i forkant av besøk
2. Hva selve gjennomføringen vil innhold
3. Forslag til videre arbeid ledet av læreren

KLASSEROMUTSTILLING
- Billedspill (prosjektor)
- Film (prosjektor)
- Plakatserie (på vegg, sendes i forkant)
- 1 skulptur (plasseres på bord)
- 2 modeller (plasseres på bord)

Gjennomføring:
1. Formidler innleder ved å holde en kort presentasjon av Aage Gaup som kunstner og
snakkes om skulptur særskilt. Her vises et billedspill med utvalg av hand skulpturer. Videre
vises filmen med dokumentasjon av utstillingen i Karasjok.


2. Elevene ser på 1 skulptur og 2 modeller som formidler har med. Disse brukes som et
utgangspunkt rundt samtale rundt tematikk (samisk skulptur, samtidskunst). Plakatene som
henger i klasserommet trekkets også inn, samlet utgjør det en liten klasseromsutstilling.


3. Workshop, elevene gis oppgaver der de bruker materialer som formidler deler ut og
tegnesaker. Elevene jobber videre med tematikk inspirert av samiske figurer (hentet fra
mytologi) og Gaups arbeider. Formidler veileder i arbeidet. Det jobbes i mindre grupper på
2-3 elever. Oppgavene tilpasses de ulike aldersgruppene. Målsettingen er at elever får
mulighet til å uttrykke egne ideer og kan jobbe selvstendig.

4. Gjennomgang av hva man har jobbet med, der elevene selv forteller.
Skisser, modeller m.m. dokumenteres av formidler.
​​​​​​​
Tidsdisponering:
Intro: 5 min.
Film: 3 min.
Se klasseromsutstilling: 22 min.
Workshop: 50 min.
Pause: 10. min.
Gjennomgang og avslutning: 30 min.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Samisk senter for samtidskunst
  • Produsent: Samisk senter for samtidskunst (SDG)
  • Idé/opplegg: Aage Gaup i samarbeid med Samisk senter for samtidskunst (SDG)

Om kunstner / utøver / gruppe

Aage Gaup (født 28. oktober 1943 i Børselv, Porsanger) er en samisk skulptør, billedhugger og grafiker bosatt i Karasjok i Finnmark. I sine skulpturer arbeider Gaup med materialer som tre, betong og aluminium. Han har en unik følelse for rom, og gir sine verker et genuint moderne uttrykk. Gaup har også spesialisert seg på sceniske uttrykk i is og snø. I sine monumentalskulpturer i tre utnytter han materialets særegenheter på en personlig måte. Motivene, som kan være abstrakte eller figurative, rommer både konstruktive elementer, masker og dyresymbolikk. Aage Gaup utgjorde en av medlemmene i den legendariske Masi-gruppen, som representerte en holdningsendring til og nyorientering av den moderne, samiske kunsten. Det er Aage Gaups kunstnerskap som står i fokus, men han følger ikke med selv og leder kunstnersamtale eller gir workshop. 1 formidler (kunstner/kunstpedagog) gis denne oppgaven.

Publikumskommentarer