Tilbake
Norges arktiske universitetsmuseum
Norges arktiske universitetsmuseum
foto Adnan Icagic

Sápmí – en nasjon blir til

Bestillingstilbud:

 Sápmi er samenes navn på sitt eget land og sin egen nasjon. Det er en nasjon uten statsgrenser og stat, men med felles språktradisjoner, historie og kultur.

Dette tilbudet fra Norges arktiske universitetsmuseum - UIT har som mål å vise hva som skjedde med samisk kultur og språk i møtet med det norske samfunnet etter andre verdenskrig. Eleven skal få et innblikk i framveksten av den moderne samebevegelsen. De skal også få utforske hvordan samene, fra å være en spredt og fåtallig utkantbefolkning i flere land, har utviklet et nasjonalt fellesskap og etablert seg som et moderne urfolk. 

Les mer om utstillingen her: http://sapmi.uit.no/sapmi/ExhibitionStart.do?language=norsk

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i KRLE, samfunnsfag og historie:

 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Undring og utforskning
 • Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning
 • Medborgerskap og bærekraftig utvikling
 • Identitet og livsmestring
 • Historiebevissthet
 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Troms fylkeskommune
 • Produsent: Norges arktiske universitetsmuseum

Publikumskommentarer