Tilbake
Tour de Force
Tour de Force
Tour de Force
Tour de Force
Tour de Force
Tour de Force
Tour de Force
Tour de Force
Tour de Force

Rekonstruksjon Utøya

Bestillingstilbud:

Rekonstruksjon Utøya er en film om å overleve og om å leve videre med traumatiske minner fra den mest omfattende og brutale, fascistiske terrorhandlingen som har funnet sted i Europa etter andre verdenskrig. Utøya-overlevere Rakel, Mohammed, Jenny og Torje gjenforteller sine historier i et tomt svartmalt filmstudio. I løpet av to uker rekonstruerer de sine opplevelser fra 22. juli i 2011. Sammen med et filmteam og 12 andre ungdommer, og uten andre rekvisitter enn hvit tape til å merke gulvet med, gjenskaper de dagen som forandret livene deres. Dagen da morgendagens makthavere skulle bli et offer for et fascistisk korstog mot det åpne, demokratiske og flerkulturelle samfunnet.

I denne dokumentarfilmen vender noen av de overlevende tilbake til minnene fordi de er overbevist om at det er viktig for dem selv, for oss, for samtiden og for fremtiden.

Lærerveiledning

Last ned:
Ressurshefte

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

Kjerneelementer hentet fra læreplan i Samfunnsfag:

  • Undring og utforskning
  • Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling
  • Identitetsutvikling og fellesskap

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Produsent: Vildabomben/Polarfox

Om kunstner / utøver / gruppe

Regissør Carl Javer, Produsent Fredrik Lange fra Vildabomben.
​​​​​​​John Arvid Berger Norsk medvirkning i produksjonen, Fra Polarfox AS

Publikumskommentarer