Tilbake
filmveksthuset Tvibit

Lag din film

Bestillingstilbud:

 Dette er et filmverksted hvor elevene skal arbeide seg gjennom prosessen fra idé til ferdig resultat. Skolene bestemmer selv om elevene skal lære fiksjonsfilm, dokumentarfilm eller musikkvideo. Verkstedet begynner med en felles økt om hva film er, om dramaturgiske kjennetegn ved filmsjangeren som er valgt, og en praktisk iscenesettelsesoppgave før elevene skal jobbe kreativt i gruppearbeid. I løpet av dagen skal elevene idémyldre seg frem til historier som de skal filme, redigere, presentere og evaluere på slutten av verkstedet.

Filmverkstedet avslutter med verdenspremierer og påfølgende evaluering. Skolene får filmene på minnepenn. Tvibit har med filmutstyr.

Lærerveiledning

Opplegget starter med at instruktørene viser eksempler fra den valgte filmtypen og analyserer virkemidler og produksjon sammen med elevene. 

Vi deler musikkvideo inn i følgende typer:
Fiksjon – å lage en historie basert på låt.
Opptreden – Å lage dans
Dokumentarisk – Å lage noe basert på virkeligheten
Eksperimentell – Å blande sjangere og tenke utenfor boksen.

Vi deler dokumentarfilm inn i følgende typer:
Tema – å lage en film som utforsker et tema
Portrett – Å lage film om en person, gruppe eller et sted
Eksperimentell – Å blande sjangere og tenke utenfor boksen.

Vi deler fiksjonsfilm inn i følgende typer:
Grøsser
Action
Drama
Komedie

Elevene deles inn i filmcrew hvor de er ansvarlig for å finne opp idéer knyttet til filmtypen som er valgt. Ved musikkvideo medbringes låter som har forankring i Nord-Norge. Rettigheter og utvalg gjøres grundig på forhånd av verksted. Ved Dokumentarfilm kan det velges et tema som utforskes eller en person eller et sted. Ved fiksjonsfilm må gruppene velge sjanger de vil utforske.

Elevene lager et kort manus, planlegger hvor vi filmer, hva vi trenger og fordeler roller. Hvem er regissør? Hvem spiller artisten? Hvem er skuespillere? Hvem danser? Hvem er klipper? 

Deretter brukes skolen som opptakssted. Skal musikkvideoen eller dokumentarfilmen ha dans foran kamera? Viser dokumentarfilmen skolen på en positiv måte? Eller filmer vi en historie basert på grøssersjangeren?

Etter opptak blir det innføring i redigering, hvor vi gjennomgår bruk av effekter og kjente virkemidler fra musikkvideo/fiksjonsfilm eller dokumentarfilm.

De ferdige filmene vises på slutten av dagen hvor vi evaluerer låtvalg, elevenes idéer, filmatiseringsprosess og resultat.

Kursets mål er å gi elevene økt mediekompetanse, få ferdigheter i filmskaping og filmtekniske prinsipper som lyd og bildebruk og innsikt gjennom gruppearbeid. Vi ønsker å formidle til elevene økt bevissthet om den kunstneriske prosessen ved å filmatisere en låt og virkemidlene som brukes oftest i dagens musikkvideoproduksjoner.

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i Samfunnsfag og arbeidslivsfag:

  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Praktiske og yrkesretta arbeidsoppdrag

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Filmveksthuset Tvibit

Om kunstner / utøver / gruppe

Filmveksthuset Tvibit er et regionalt kompetansesenter for ungdomsfilm som jobber i hele Nord-Norge. Siden 2003 har vi gjennomført kurs og DKS- virksomhet i hele landsdelen og i Sør-Norge ved enkelte tilfeller. I dag gjør vi kurs i musikkvideo, fiksjonsfilm og dokumentarfilm fra 1.trinn til 10.trinn.

Espen Nomedal (f.1988) fra Grimstad har bakgrunn fra Nordland Kunst og filmfagskole (2007-2009) og drama v/ Universitetet i Stavanger (2009-2010). Har freelancet som filmarbeider på profesjonelle kortfilmproduksjoner i en rekke år - fra produsent, manusforfatter og innspillingsleder på fiksjonsfilm til klippeassistent på dokumentarfilm. Han har arbeidet 100% som filmkonsulent på Filmveksthuset Tvibit i Tromsø siden mai 2013, med ansvar for Den Kulturelle Skolesekken ressurssenter. Espen utvikler, produserer og instruerer filmkurs/filmworkshops på Tvibit, festivaler og skoler. Espen ansetter instruktører fra filmmiljøet i Tromsø til å delta på filmverkstedene, og i enkelte tilfeller som stedfortreder.

Publikumskommentarer