Tilbake
Kompani13
Kompani13
Kompani13

Romeo og Julie (Kompani13)

Fast- og bestillingstilbud:

 Romeo og Julie av Kompani13 er en klasseromsforestilling som med enkle virkemidler engasjerer elevene på enkle og elegante måter, og gjør dem til deltakere i historien. På scenen, som i dette tilfellet er elevenes eget klasserom, står Steinar Thorsen og Jorunn Lullau. De benytter seg av helt enkle virkemidler og noen få rekvisitter, for å gjøre historien om Capulet og Montague-familiens historie levende. Stykket problematiserer hvor dumt og unødvendig krig er, når kjærlighet, forståelse og vennskap faktisk alltid er en mulighet. Med sin kjærlighet og død, skaper Romeo og Julie endring.

Kompani13s nye oppsetning av historien er skapt med tanke på unge i alderen 13–16 år, ungdommer som faktisk er like gamle som Romeo og Julie skildres i skuespillet. Slik tangeres ungdommenes virkelighetsoppfatning, og gir mulighet for refleksjon om disse temaene og deres forhold til verden i dag. Målet med forestillingen er at problematikken i stykket kan føre til ytterlig diskusjon, refleksjon og kunnskap i disse største moralfilosofiske spørsmålene.

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i norsk,  og KRLE

  • Tekst i kontekst
  • Kritisk tilnærming til tekst
  • Språket som system og mulighet
  • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
  • Kunne ta andres perspektiv
  • Etisk refleksjon

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Kompani13

Om kunstner / utøver / gruppe

Steinar Thorsen - manus/idé/utarbeidelse/skuespiller. En meget allsidig scenekunstner med lang fartstid som regissør, manusforfatter, skuespiller og sanger. Han har vært kunstnerisk leder for Vestlandske teatersenter i 8 år og initiativtager til teaterfestivalen Mini Midi Maxi i Bergen.

Jorunn Lullau - manus/idé/utarbeidelse/skuespiller. Frilans skuespiller/dukkespiller med lang fartstid i scenekunst-verdenen. Hun har bred erfaring innen figurteater og har samarbeidet med både institusjoner og frie scenekunstgrupper. Hun var en av drivkreftene i Bergen Byspill/Apropos teater.

Lasse Åkerlund, skuespiller og regissør, driver Teater Allena i Sverige. Han mener at godt og spennende teater ikke nødvendigvis krever store ensembler og tekniske overraskelser. Det viktigste i teaterarbeidet er møtet; å gi hver og en i publikum en ekte, varm følelse av deltakelse. Åkerlund legger mindre vekt på rekvisitter og scenografi og mer på å gi publikum en mulighet til å lage egne bilder selv.

Publikumskommentarer