Tilbake
Aslak Mikal Mienna
Sabina Jacobsen
Sabina Jacobsen

Folk/Olbmot (Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš med strykere fra Arktisk Filharmoni)

Fast- og bestillingstilbud:

“Ovddešáiggi suoivvanasat

juoga lea dáhpáhuvvan mii ain čuvvoda 
juoga lea darvanan
muhtiniin leat eanet suoivvanasat go earáin”

Čájálmas lea dáiddalaš ipmárdus min lagas vássánáiggi dáhpáhusain, boađus máŋggaid historjjáin ja iešguđetlágan olbmuin. Olbmot lea historjjálaš dáhpáhusaid (teaksta) čoakkáldat mii respondere dasa mii lea ja mii ain bissu, seagáš mii ii atte vástádusa.

Teavsttažiid sisdoallu lea nállebuhtisvuođa historjjás máŋggaid áigodagas ja baikkis. Auswitch’a goddinhivvodat  ja oaiveskálžžuid mihtideapmi Sámis, lea temáhtalaš deaddun das.

Čájálmas lea boađus máŋga ja iešguđetlágaš olbmuin. Das ii leat okta morála, dat ii cuoiggo ovtta čoavdašuvvamii, dat lea baicca niehkočoakkáldat, sánit, jurdagat ja jienat mat dávistit vássánáiggi suoivvanasaiguin.

Lávdegiella: Davvisámegiella, tekstejuvvo dárogillii. Álgočájálmas: ođđajagimánu 2020.

Álgočájálmas: 6.2.2020 – Svalbárddas.

Čájálmas lea guovttegielat sihke dáro- ja sámegillii. Das lea ollu ealli musihkka; vokálakomposišuvnnat ja Árktalaš Filharmoniija streaŋgačuojaheaddjit. Video ja jienat leat visuála ja lávdehábmema váldoelemeanttat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skygger fra fortiden

noe har skjedd som fortsatt følger oss 
noe sitter fast
noen har flere skygger enn andre”
                   

OLBMOT/Folk er en kunstnerisk respons på hendelser fra vår nære fortid, et resultat av flere

historier og mange ulike folk. OLBMOT/Folk er en samling fabuleringer over historiske hendelser som en respons til det som fortsatt sitter fast og som fortsetter. En sammensatt vev som ikke gir svar. Tekstene består av flere glimt fra rasebiologiens historie. Den beveger seg historisk over flere steder og tider. Auswitch og målinger av sameskaller i Sápmi danner tematisk tyngdepunkt.

Den har ikke en sosialpolitisk målsetning, den har ikke tilsnitt av dokumentarisme, journalistikk eller ønske om fakta. Forestillingen er et resultat av mange og ulike folk. OLBMOT/Folk har ikke enmoral, den peker ikke på en løsning. Den er en samling fabuleringer, ord, tanker og subjektive lyder som en respons på skyggene fra fortiden.

Forestillingen er tospråklig og kan forstås både på norsk og samisk.
Forestillingen har et stort innslag av levende musikk; vokalkomposisjoner og en strykekvartett fra Arktisk Filharmoni. Video og lys er det visuelle og scenografiske hovedelementet. 

Lærerveiledning

Last ned:
For- og etterarbeid for skolene

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i samfunnsfag, historie

  • Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Historiebevissthet
  • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
  • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš med strykere fra Arktisk Filharmoni
  • Produsent: Beaivváš Sámi Našunálateáhter / Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš ​​​​​​​

Om kunstner / utøver / gruppe

OLBMOT/Folk en forestilling av Jon Tombre čájálmas
Regiassistent/Inspisient:
Marte Fjellheim Sarre
Tekster:
Lars Göran Pettersson
Musikkansvarlig:
Roger Ludvigsen
Lyddesign:
Eirik Blekesaune
Grafisk animasjon:
Sabina Jacobsson
Musikere:
Ingeborg Skomedal Torvanger, Elisabeth Turmo, Hallvard Steinhovden, Sveinung Lillebjerka (Arktisk Filharmoni)
Nordsamisk oversettelse:
Britt-Inga Vars
Medvirkende på scenen:
Anitta Suikkari, Mary Sarre, Nils Henrik Buljo, Anja Bongo Bjørnstad, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo, Eila Ballovara Varsi, Ole Thomas D. Nilut, Jan Cato D. Nilut
​​​​​​​Teknikere:
Bernt Roger Somby, Jan Cato D Nilut, Ole Thomas D Nilut, Marte Fjellheim Sarre

Publikumskommentarer