Tilbake
Utlånt av Britt Ballari
Utlånt av Truls Henriksen
Utlånt av Nina Johansen

Foto og fortellinger - Samisk liv 1910 - 1925

​​​​​​​Bestillingstilbud

Foto og fortellinger Samisk liv 1910-1925 er Várdobáikis bidrag til markering av det samiske 100-årsjubileet i 2017. Intensjonen er å gi et innblikk i levd liv 100 år tilbake i tid. Det er en rik og levende fortellertradisjon hos den samiske befolkningen i Nordre Nordland og Sør-Troms. Fortellingene og fotografiene fra mange kommuner, bygder og distrikter i regionen.

Presentasjonen tar utgangspunkt i utvalgte fortellinger. Her vil vi snakke med elevene om hvordan livet var for deres jevnaldrende for 100 år siden, og elevene vil inviteres til refleksjon og samtale rundt dette.

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

 • Punkt 1.2 Identitet og kulturelt mangfold
 • Punkt 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i historie og samfunnsfag

 • Historiebevissthet
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Undring og utforskning
 • Bærekraftig utvikling
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Psssst. Her kommer et lite tips:
​​​​​​​Vi anbefaler at dere sjekker ut ressursbasen til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Her kan dere finne alt fra undervisningsopplegg til forskningsartikler knyttet til blant annet musikkog kunst og håndverksfaget, for hele opplæringsløpet. Best av alt, det er gratis! www.kunstkultursenteret.no  

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Troms fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Várdobáiki Samisk Senter
 • Produsent: Várdobáiki Samisk Senter v/ Tone Elvebakk
 • Idé/opplegg: Várdobáiki Samisk Senter. ​​​​​​​Det har blitt laget en utstilling bestående av rollups av alle foto og fortellinger som ble samlet inn under prosjektet. Samme foto og fortellinger er også publisert i Oainnus nr 4; Govat ja muitalusat Sámi eallin gaskal 1910-1925 / Foto og fortellinger Samisk liv 1910-1925. Denne kan kjøpes hos Várdobáiki.
  Utstillingen kan lånes kostnadsfritt ut mot at låntaker betaler frakt til og fra utstillingssted.

Om kunstner / utøver / gruppe

Tone Elvebakk er leder for helseavdelingen på Várdobáiki samisk senter. Hun har jobbet kontinuerlig med helseprosjekter siden hun ble ansatt på Várdobáiki i 2004. Av utdanning har hun bachelor i ergoterapi og master i helse. Tone har også ansvaret for Galleri Várdobáiki, og arbeider med ulike prosjekt, bl.a. Foto og fortellinger som primært formidles gjennom rollups og tilhørende katalog, men som nå er tilrettelagt for bibliotekbussturné av Tone.  

Publikumskommentarer