Tilbake

Bok- og kulturbussen: 3D i to dimensjoner

3D I TO DIMENSJONER (5.-7.trinn)

Læreplantema: Geometri – kropp og hjerne (matematikk)

Forarbeid: Ikke forarbeid knyttet til dette opplegget.

Besøket starter med at vi går gjennom begrepene en-, to- og tredimensjonal, og måleenhetene for disse. Deretter viser vi hvordan man ved hjelp av parallellperspektiv og et-punkts-perspektiv kan tegne en 3-dimensjonal tegning på en 2-dimensjonal flate. Vi introduserer også begreper som horisontlinje, forsvinningspunkt og perspektiv. Elevene lærer deretter å tegne hus med et forsvinningspunkt.

Etterarbeid på skolen:
Lag en modell i papir, enten en egen eller en av figurene her.
Mål kantene og regn ut arealet av grunnflata og evt de andre sideflatene, og regn ut volumet av hele figuren.
For å finne arealet, kan du gjerne bruke et «arealmål»; et cm-rutenett kopiert på et plast/overheadark. Legg plastarket med rutenettet over flaten du skal finne arealet til, så kan du telle hvor mange ruter som dekker flaten.

Kompetansemål (etter 7.årstrinn): Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
-analysere egenskaper ved to- eller tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innenfor dagligliv og teknologi ved hjelp av geometriske begrep. 
-bygge tredimensjonale modeller, tegne perspektiv med et forsvinningspunkt, og diskutere prosessene og produktene.

Målgruppe: 5.-7.trinn

Varighet: 90 minutter. Undervisningen foregår i klasserom.

Antall elever pr gruppe: maksimalt 30 elever

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nordnorsk Vitensenter
  • I samarbeid med: Nordnorsk Vitensenter
  • Idé/opplegg: Nordnorsk Vitensenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Nordnorsk Vitensenter i Tromsø er et populærvitenskapelig opplevelsessenter som inspirerer til læring og kunnskap

Publikumskommentarer