Tilbake
Rampestrek

Eleven som arrangør

Skolene er stadig i utvikling for å bli en viktigere arena for ulike type arrangementer både i og utenfor skoletiden. Det er viktig at hver skole har et apparat og en arrangørgruppe som legger til rette for at disse opplevelsene blir så gode som mulig.

DKS Troms tilbyr et arrangørkurs hvor du får lære hva å arrangerere er, om ulike arrangementer, ulike arrangør-roller i et team. I tillegg vil de få tilgang på ulike verktøy som gjør arrangørjobben enklere.

Vi tar for oss de ulike rollene:

  • Vertskap
  • Markedsføring
  • Teknisk info
  • Kulturkontakten

Mer informasjon kommer etter hvert. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Publikumskommentarer