Tilbake
Sør-Troms Museum

Mine spor i verden

BESTILLINGSTILBUD - For elever som trenger ekstra tilrettelegging. 

Trastad Samlinger inviterer elevene til å skape en gjenstand om til noe nytt gjennom spontanitet, konsentrasjon og skaperglede. Gjenstandene skal elevene selv velge og ta med hjemmefra. Gjenstanden skal være en ting eleven enten liker spesielt godt eller har et minne om. Det kan for eksempel være en gammel leke, klesplagg eller lesebok de hadde da de var små, bestefars gamle tresko, bestemors gamle service eller noe annet som elevene finner på å ta med.

Formidleren møter elevene med materialer og maling til å dekorere eller omskape gjenstanden med. Outsider Art har ofte elementer av funnet materiale og spontanitet i seg, og kunstnere i denne sjangeren bruker gjerne ting som de har hentet fra det hverdagslige livet. I Mine spor i verden vil Outsider Art formidles til elevene gjennom deres egen skapende aktivitet.

De gjenstander eller ting vi mennesker omgir oss med, kjøper, lager, finner og bruker viser noe av hvem vi er, forteller noe om oss og hvor vi kommer fra. Når eleven får i oppgave å finne en gjenstand de vil ta med skaper dette bevissthet for omgivelsene vi lever i. Når eleven sitter og jobber med å omskape gjenstanden vil de også bli godt kjent med dens taktile kvaliteter og man vil oppleve en større nærhet til tingen.

Før elevene begynner tar vi bilde av gjenstandene samlet, og det vil også bli tatt bilde av dem til slutt. På slutten av denne formidlingen skal de nye forvandlede gjenstandene settes frem og hele gruppen vil samtale om skulpturene.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Sør-Troms Museum, avdelingTrastad Samlinger


Om kunstner / utøver / gruppe

Produksjonen er i regi av Sør-Troms Museum, avd.Trastad Samlinger

www.stmu.no

Publikumskommentarer