Tilbake
Halti
Halti
Nord-Troms museum. Ann-Charlottt Sommer Eklund
Nord-Troms museum. Ann-Charlottt Sommer Eklund

Møter-Encounters-Deaivaddit-Kohtaamissii

Bestillingstilbud:

 Møtene mellom samer, kvener og nordmenn har formet både landskap og mennesker i Nord-Troms. Det kulturelle mangfoldet går som en rød tråd gjennom vår historie.

Nord-Troms museums nye og moderne utstilling ved Halti er utgangspunktet for dette spesialtilpassede opplegget. Det er utformet med tanke på videregående skoles læringsmål og læreplaner innen samfunnsfag og historie. Opplegget vil gi elevene kjennskap til Nord-Troms’ historie og innsikt i hvordan livet var for de aller fleste i regionen før 1940. Elevene får tematiske oppgaver og formidlingen avsluttes med en samtale rundt disse.

Sámiid, kvenaid ja dážaid gaskasaš deaivvadeamit leat hábmen sihke eanadagaid ja olbmuid Davvi-Romssas. Kultuvrralaš girjáivuohta manná čađa min historjjá dego rukses árpu.

Davvi-Romssa musea ođđa ja modeardna čájáhus lea vuođđun dán erenoamážit heivehuvvon vásáhussii. Dat lea hábmejuvvon joatkkaskuvllaid oahppanmihtuid ektui, erenoamážit servodatfága ja historjjá oahppaplánaid mielde. Dat oahpásmahttá ohppiid Davvi-Romssa historjái, ja čájeha sidjiide mo eallin lei eanáš guovlluin ovdal 1940. Oahppit ožžot fáddávuđot bargobihtáid, ja gaskkusteapmi loahpahuvvo dáid áššiid birra ságastallamiin. 

Læreplanmål


Læreplanens overordnede del:

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i samfunnsfag og historie :

  • Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning
  • Historiebevissthet
  • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
  • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
  • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nord-Troms museum
  • Produsent: Nord-Troms museum

Publikumskommentarer

mordiPublisert av: anonym (klasse - satan) – 27.5.2019 12:49