Kulturkontaktens rolle

Alle skolene skal ha DKS-grupper som har ansvar for arbeidet med DKS innad på skolen. Gruppen bør bestå av representanter for lærerne, biblioteket, ledelsen og elevene. Gruppen velger selv en av representantene som DKS-kulturkontakt. Av erfaring ser vi at det av og til kan være problematisk å ha en lærer som kulturkontakt. Derfor anbefaler DKS at denne er enten fra ledelsen eller evt. en bibliotekar