For utøvere

I Troms hadde vi i skoleåret 2017/2018 over 75 turnéer på veien, med over 100 utøvere og kunstnere. I hovedsak er det utøverne som besøker skolene, men vi har også DKS-besøk på kino, i konsertsaler, kulturhus etc.

DKS-produksjonene fordeler seg på uttrykkene musikk, scenekunst, film, litteratur, kulturarv og visuell kunst. 

For utøvere og kunstnere som ønsker å turnére i skolesekken, henviser vi til innmeldingsskjemaet som finnes i menyen til høyre.