For skoler

Hva er DKS for læreren ?

Kunst- og kulturmøtene kan knyttes til både fag, arbeid med overordnet del av læreplanverket og læringsmiljø. Læreren vil for eksempel få anledning til å jobbe med: refleksjon, samtale og anlyse, kreativitet, samfunn, kultur, livsmestring og demokrati. 

Som lærer er det viktig å forberede elevene på hva de skal oppleve i DKS og være aktiv deltakende sammen med de under arrangementene. Jo bedre man forbereder DKS besøket, enklere er det å knytte dette til fag og timeplan.

Kulturkontakt

Alle skoler har en kulturkontakt som er ansvarlig for DKS på sin skole. Kulturkontakten har oversikt over når arrangementene kommer på besøk og sørger for å involvere ledelsen og øvrige ansatte på skolen, slik at dere i fellessakp sørger for at DKS-besøkene innlemmes i skolens øvrige planer og årshjul. Kulturkontakten er også ansvarlig for evt. elevarrangører på sin skole.

- kulturkontaktens rolle(pdf kommer her)