troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Den kulturelle skolesekken

Mona Aas Johansen @ Troms // 23.04.07

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

 - Nasjonal satsing på kunst og kultur til alle elever

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

• scenekunst
• visuell kunst
• musikk
• film
• litteratur
• kulturarv

Den kulturelle skolesekken har vært en del av skiftende regjeringers kulturpolitiske satsning for grunnskolen siden 2001, og ble fra 2009 utvidet til også å gjelde videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 6 til 19 år – nå er innlemmet i ordningen.

Målene for Den kulturelle skolesekken er:
• å bidra til at barn og unge får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
• å legge til rette for at elevene lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med å   
  utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
• å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle
  uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt.

Les mer om organisering, økonomi og nasjonale aktører med mer her:  Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken

 

 

Følg våre offentlige konserter på Facebook