troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

De kulturhistoriske museene

Hver kommune i Troms inngår i en museumsregion der skolene i den enkelte kommune skal kunne benytte seg av formidlings- tilbudet fra regionmuseet. Museene er regionale kompetanse-sentra, og de er de fremste til å formidle lokal kulturarv. Museene utvikler formidlingstilbud for barn og unge som er tilpasset undervisningsemner i skoleverket. Deler av museenes tilbud til barn og unge benyttes i DKS. Den lokale skolesekken skal prioritere midler til transport for å sikre at museums- og kulturarvtilbudet kan benyttes. Det vil hvert år finnes tilbud for kulturarvproduksjoner som kommunene kan bestille fra Kultur i Troms, men i hovedsak er oppgaven med kulturarvformidling del av museenes virksomhet. I katalogen og på nettsiden presenteres utvalgte produksjoner som den enkelte kommune kan avtale med museet i sin egen region.

NORD-TROMS MUSEUM

- Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen

Bjørklysvingen 13, 9152 Sørkjosen
Tlf: 97 55 83 30
ntrm@ntrm.no
www.ntrm.noTROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Postadresse: 9037 Tromsø
Besøksadresse: Lars Tørings vei 10
Tlf: 77 64 50 00/ 77 64 65 53 (museumslærer)
museumspost@tmu.uit.no
http://uit.no/tmu
 


PERSPEKTIVET MUSEUM


Storgata 95, 9008 Tromsø
Tlf: 77 60 19 10
formidling@perspektivet.no
www.perspektivet.no
 


MIDT-TROMS MUSEUM

- Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy

Midt-Troms Museum
PB 1080
9326 Bardufoss
Tlf. 47834500

post@mtmu.no
www.mtmu.no
 


SØR-TROMS MUSEUM

 - Salangen, Lavangen, Ibestad, Skånland, Bjarkøy, Kvæfjord, Harstad og Gratangen

Sør-Troms Museum
Trondenes Historiske Senter (administrasjon)

Postadresse:
Trondenesveien 122, 9404 Harstad
Besøksadresse:
Trondenesveien 122, Harstad

Tlf:
Sentralbord +47 77018380
Mandag – fredag
kl. 0900 – 1500


Email:
booking@stmu.no
www.stmu.no

 


STIFTELSEN NORDNORSK FARTØYVERNSENTER OG BÅTMUSEUM

Nordnorsk Fartøyvernsenter er lokalisert i kystkulturkommunen
Gratangen i Sør-Troms.
Hellarbogen, 9470 Gratangen
Tlf: 77 02 03 70

post@nnfa.no
www.nnfa.no


VÁRDOBÁIKKI MUSÉA


8536 Evenes/ Evenášši
Tlf: 76 98 50 27/95 74 95 21
thomas@vardobaiki.no
www.vardobaiki.no
 


DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDAS - SENTER FOR NORDLIGE FOLK


 
Tlf: 77 71 62 00
9144 Samuelsberg

mona@nordligefolk.no
http://www.senterfornordligefolk.no/

 


HALTI KVENKULTURSENTER IKS eies av kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Skjervøy og Lyngen, samt Troms fylkeskommune.

Kontaktinfo:
Halti kvenkultursenter IKS
9151 Storslett - Tlf: 48005725
kvenkultursenter@halti.no
www.kvenkultursenter.no