troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Folkebibliotekene i Troms

Fylkets folkebiblioteker og deres tilhørende filialer driver utstrakt litteraturformilding både for barn og unge og for voksne.

Oversikt over de ulike bibliotekene finnes her:

Her finner du oversikt over folkebibliotek i Troms

 

Troms fylkesbibliotek har fagansvaret for litteraturdelen i Den kulturelle skolesekken i Troms. Vi ønsker å gi et godt og variert tilbud av høy kunstnerisk kvalitet. Det kulturelle og språklige mangfold i Troms ivaretas blant annet gjennom tilbud om tospråklige produksjoner med samisk, russisk og finsk.

Kontaktperson for veiledning og litteraturproduksjoner ved Troms fylkesbibliotek: Guro Nesse guro.nesse@tromsfylke.no

Troms fylkesbibliotek
Postboks 6600
9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandveien 13
Telefon: 77 78 82 15
Fax: 77 78 83 70
E-post: fylkesbiblioteket@tromsfylke.no
http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Fylkesbiblioteket/tabid/103/Default.aspx