troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Musikk

Hanne Mikalsen @ Troms // 06.10.14

Forsvarets musikkorps Nord-Norge

- er det nordligste og yngste av Norges 5 profesjonelle forsvarskorps, og fylte 100 år i 2011.

Kontaktinfo:
Korpssjef major Geir Nordeng
gnordeng@mil.no
Havnegata 3, 9404 Harstad
Tlf: 77014201 / 99 09 29 64

Produsent, info- og marked Merete Jakobsen Klæboe
produsent@fmkn.no
Tlf. 48602109

Teknisk produsent: Frode Bertheussen
teknisk@fmkn.no
Tlf. 90515819

www.fmkn.no

 


 

Rikskonsertene

- har det helhetlige ansvaret for skolekonsertordningen i Norge og legger de faglige rammene for virksomheten. Skolekonsertene er statlig finansiert gjennom Kulturdepartementets budsjett. Fylkeskommunene har ansvar for turnéplanlegging og deler av konsertproduksjonen i sine respektive fylker. I Troms tilsvarer dette 75 % av konsertvirksomheten. Kommunene abonnerer på Rikskonsertenes skolekonserter. 

Kontaktinfo:

Rikskonsertene
Postboks 4261 Nydalen
N 0401 OSLO

Tlf: (+47) 22 02 59 00
Telefaks: (+47) 22 02 59 01
E-post: post@rikskonsertene.no
www.rikskonsertene.no