troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Litteratur

Hanne Mikalsen @ Troms // 06.10.14

Litteraturbruket

- er et kompetansesenter for litteraturproduksjoner og en arena for etablering, koordinering og formidling av litteraturproduksjoner. Litteraturbruket er nasjonal aktør for Den kulturelle skolesekken og eies av Norsk Forfattersentrum. Sammen er de landets ledende aktører innen forfatter- og litteraturformidling.

Kontaktperson: Knut Fougner.
Litteraturbruket
Tlf: 21 09 57 10/92 20 66 56
knut@forfattersentrum.no
www.litteraturbruket.no

 


 

Norsk Forfattersentrum avd. Nord-Norge

 - samarbeider med Troms fylkesbibliotek om litteraturdelen i Den kulturelle skolesekken i Troms. Oversikt over tilgjengelige norske forfattere og honorarsatser finnes på Norsk forfattersentrums nettsider. De er også behjelpelig med å anbefale forfattere til enkeltkommuner som ønsker å gjennomføre skolebesøk.


Norsk Forfattersentrum avd. Nord-Norge
Kirkegata 2
9008 Tromsø
Telefon: 21 09 57 90
Tlf: 77 68 56 68
nord@forfattersentrum.no
www.forfattersentrum.no