troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Kultur

Hanne Mikalsen @ Troms // 06.10.14

HARSTAD KULTURHUS
Postboks 744
9487 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 3
Telefon 77 02 81 00 - Telefaks 77 06 20 02
post@harstadkulturhus.no

www.harstadkulturhus.no


 

KULTA

er en plattform for skapende og utøvende kunstnere, et sted for undervisning og læring. Kulta er et profesjonelt produksjonssted for forestillinger; de utvikler og forsker i nye sceneuttrykk, de lærer opp neste generasjon kunstnere og kulturarbeidere, og de arbeider samvittighetsfullt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. KULTA har særlig kompetanse innenfor teater, sirkus, teknisk og produksjonsmessig gjennomføring, pedagogikk og kursvirksomhet. 

Kontaktinfo:
KULTA
Alfred Hansens vei 26, 9020 Tromsdalen
Tlf: 77 60 81 00
www.kulta.no