troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Teater/Scenekunst

Hanne Mikalsen @ Troms // 06.10.14

Hålogaland Teater

Hålogaland Teater
Teaterplassen 1, 9007 Tromsø
Tlf: 77 60 64 00
post@ht.tr.no
www.ht.tr.no

 


 

Beaivváš Sámi Našunálateáhter

-styrker samisk kunst, kultur og identitet, og er også kjent for det visuelle og musikalske utrykket i sine forstillinger. Beaivváš Sámi Teáhter er den eneste profesjonelle institusjonen i Norge med samisk som scenespråk. De fleste av forestillingene er tilrettelagt med simultanteksting til norsk eller et annet majoritetsspråk. 


Kontaktinfo:
Beaivváš Sámi Našunálateáhter
9520 Kautokeino - Tlf: 78 48 44 60
beaivvas@beaivvas.no
www.beaivvas.no

 


 

Norsk scenekunstbruk er et landsdekkende formidlingsnettverk for scenekunst og er den nasjonale aktøren for scenekunst i Den kulturelle skolesekken. 

Kontaktinfo:
Norsk scenekunstbruk
Tlf: 23 10 09 83
post@scenekunstbruket.no
www.scenekunstbruket.no