troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Kunst

Hanne Mikalsen @ Troms // 06.10.14

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseets kjerneoppgaver er forvaltning av samlingene, formidling og forskning. Nasjonalmuseet skal være en serviceinstitusjon og en nasjonal kunnskapsbank for de visuelle kunstartene og har også ansvar for landsdekkende formidlingsprogram. Nasjonalmuseet er nasjonal aktører for Den kulturelle skolesekken og produserer og tilbyr utstillinger innen kunst, arkitektur og design. 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Tlf: 21 98 20 00
jeanette.eek.jensen@nasjonalmuseet.no
www.nasjonalmuseet.no


Trastad samlinger

- er museum og galleri som viser psykisk utviklingshemmedes kunst og kultur og historie. I et flerkulturelt samfunn skal det være rom for psykisk utviklingshemmedes kunst- og kulturuttrykk. 

Trastad Samlinger
Oscarsvei 6, 9475 Borkenes - Tlf: 77 09 34 24
simone@trastad.no
Mer info om Trastad samlinger


Samisk Kunstnersenter / Sámi Dáiddaguovddás,

- eies av Samisk Kunstnerforbund og jobber med formidling av samisk samtidskunst og kunsthåndverk i både Norge, Sverige, Finland og Russland.  Samisk Kunstnersenter fungerer som en kunnskapsbank for samisk samtidskunst og kunsthåndverk. 

Sámi Dáiddaguovddás - Samisk Kunstnersenter
Jeagilvármádii 54, 9735 Kárášjohka -Tlf: 78 46 90 02
post@samiskkunstnersenter.no
post@samidaiddaguovddas.no
www.samiskkunstnersenter.no

 


Nordnorsk Kunstnersenter

-arbeider med formidling av billedkunst og kunsthåndverk i hele Nord-Norge. Primære virksomhetsområder er utstillinger i eget galleri, kunstnerisk utsmykking, kunstsalg, Den kulturelle skolesekken og Den
kulturelle spaserstokken. 


Nordnorsk Kunstnersenter
Boks 285
N-8301 Svolvær

Besøksadresse:
Torget i Svolvær, vegg i vegg med Thon hotell Lofoten

Telefon: +47 400 89 595
Direkte butikk / galleri +47 92020537

Kunstbutikk og galleri i 1. etg.
Administrasjon i 2. etg., med inngang fra kunstbutikk,
eller 2. etg i kulturhus/hotell utenom galleriets åpningstider.
post@nnks.no
www.nnks.no

 


 

Nordnorsk kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum
Sjøgata 1, pb 1009, 9260 Tromsø
Tlf: 77 64 70 20
nnkm@nnkm.no
www.nnkm.no

 


 

SKINN - Se kunst i Nord-Norge, ble opprettet i 1976 som en paraplyorganisasjon for kunstformidlingsnettverket i Nord-Norge. Institusjonens formål er å organisere og fremme kunstformidling i landsdelen. Hovedarbeidsfeltet er utstillingsproduksjon og turné, formidling i DKS, kompetanseutvikling, kunst og formidlingsinformasjon. 

SKINN - Se kunst i Nord-Norge
Pia Lindvall
Storgata 13/15, 2 etasje, 8006 Bodø - Tlf: 75 52 73 66
post@sekunst.no
www.sekunst.no

 


 

TROMSØ KUNSTFORENING /
ROMSSA DÁIDDASIIDA

MUSÉGATA 2, 9008 TROMSØ
POSTADRESSE:
PB 362, N-9254 Tromsø
TLF.: (+47) 77 65 58 27
post@tromsokunstforening.no
www.tromsokunstforening.no