troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Arbeidsoppgaver

Terje Foshaug @ Troms // 12.01.12

RYK skal ha fokus på den profesjonelle delen av feltet, både når det gjelder arrangører, artister, talenter, og den såkalte ”bransjebyggingen” rundt disse.

 

Folkemusikk Nord er en del av dette arbeidet, men har i tillegg et breiere oppdrag i forhold til folkemusikk- og folkedansmiljøet generelt i landsdelen.   

 

Folkemusikk Nord skal kunne bidra til:

         Utøver-/artistutvikling: kurs, seminar, rettleiing, turnélegging, bransjeutvikling, osv.

         Arena-/arrangørutvikling: kurs, rettleiing, koordinering, produksjon, turnelegging, osv.

         Nettverk-/Informasjonsarbeid: spre og formidle kunnskap, informere, koordinere, osv.

         Tjenesteleverandør for organisasjonslivet: sikre kunnskapsdeling og rekruttering.

         Utdanningssystemet på alle nivå: økt bruk av sjangeren, kurs, stimulere til forsking.

         Samarbeide med de andre sjangrene i kompetansenettverka, for å utnytte den samla kompetansen på en best mulig måte.