troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

RYK

Terje Foshaug @ Troms // 10.01.12

RYK - Rytmisk kompetansenettverk i Nord

 

Aktører

Folkemusikk Nord (Målselv) 

Kompetansesenter for rock i Nord-Norge (Tromsø)

Nordnorsk Jazzsenter (Bodø) 

inngår som hovedaktørene i RYK – Rytmisk kompetansenettverk i Nord.

 

Formål

Nettverket skal være katalysator for rytmisk kompetanse i regionen. For å heve nivået innen det rytmiske feltet tar man ansvar for innsamling, utvikling, systematisering, dokumentasjon og formidling av denne kompetansen.

 

Målgruppe

Nettverket skal fokusere på profesjonelle artister med tilhørende støtteapparat/bransje, musikere og arrangører, rekrutteringstiltak rettet mot talenter, samt jobbe med å utvikle etablerte og legge til rette for nye scener for rytmisk musikk.

 

Oppgaver

Nettverket skal bidra til kompetanseheving gjennom å være serviceorgan for musikkbransjen, gjennomføre kurs og seminarer, være støttespiller og kulturpolitisk talerør for bransjen, samt bidra til økt synliggjøring av musikkregionen som helhet. Man skal iverksette prosjekter og tiltak for å videreutvikle bransjen og komplettere verdikjeden i regionen, og bidra til videreutvikling av kulturnæring i Nord-Norge.

 

Organisering

Nettverket RYK er vedtatt som en del av Landsdelsmusikerordninga i Nord-Norge (LiNN), selv om den enkelte organisasjonene ikke er en del av LiNN. De tre aktørene i RYK er fortsatt organisert på veldig ulik måter:

·       Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) er en selvstendig stiftelse, og allerede en ”fullverdig” del av Landsdelsmusikerordninga i Nord-Norge (LiNN). 

·       Folkemusikk Nord ble 01.01.11 fast etablert av Troms Fylkeskommune, som en egen avdeling hos Kultur i Troms, og lokalisert i Målselv. Foreløpig har Troms fylkeskommune tatt hele ansvaret for folkemusikksatsinga, men denne skal på sikt implementeres som en del av LiNN.

·       Kompetansesenter for rock i Nord-Norge (KOFOR) er eid og drevet av Tromsø kommune. Når prosjekteringa av Rockens Hus i Tromsø er fullført og utbygging sikret, vil man se på hvordan det landsdelsdekkende kompetansearbeidet som KOFOR står for skal skilles fra det lokale arbeidet i Tromsø.

 

For RYK blir det viktig framover å sikre at alle tre aktørene har en bunnfinansiering som gjør at de kan delta med full styrke i å løse nettverket sine oppgaver.