troms tromsfylke.no Hjem

Finn dine spillesteder:

Bakgrunn

Terje Foshaug @ Troms // 10.01.12

Bakgrunn

Engasjementet for og omkring folkemusikksjangeren har lang historie i Målselv. Det vi i dag omtaler som folkemusikk har selvfølgelig i sin tid eksistert over hele fylket, og hele landet for den del. Det som i dag skiller Målselv og noen få andre bygder fra resten av landsdelen, er at vi har vært så heldig å ha ildsjeler og entusiaster som har tatt vare på disse musikktradisjonene i en tid da de ikke ble så høyt verdsatt. Interessen for de ulike sjangrene og uttrykkene varierer med tida. Vi hadde en stor visebølge på 1970-tallet som inneholdt veldig mye folkemusikk, og i det siste har vi opplevd at til og med Melodi Grand Prix-sirkuset har trykket folkemusikken og folkedansen til sitt bryst.

 

Kalottspel – fra 100% frivillig til 50% stilling

Initiativet til den organiserte folkemusikkaktiviteten i Målselv kom med Johan Nymo sist på 1940-tallet, og han involverte også spellemenn fra nabokommunene fra første stund. De lokale spellemannsstemnene som startet i 1949, fikk sin Nordkalottavlegger i 1970. Kalottspel ble arrangert et par ganger på 1970-tallet (70 og 75), og fra og med 1984 fikk festivalen en mer strukturert og langsiktig organisering. I 2004 tok Kalottspel et nytt viktig steg, ved å bli årlig festival med lønnet daglig leder i deltidsstilling, og stadig flere konserter utenom selve festivalen. Kalottspel feiret med andre ord 40 år i august 2010, og har på den tiden tatt steget fra lokalt spellemannsstemne, til Nordkalottfestival med helårsdrift av egen rytmisk scene.

 

Profesjonelle folkemusikere

Først på 1990-tallet nådde ønsket om en større sjangerbredde i Rikskonsertenes skolekonserter også til Troms. Dette førte blant annet til at folkemusikkproduksjoner fra regionen ble etterspurt. De neste årene ble det gjorde en rekke slike produksjoner med frilansmusikere fra fylket, og etter hvert i samarbeid med Distriktsmusikerne (DM) i Målselv. I 1999/2001 gjorde man for første gang et prøveprosjekt med en tydelig folkemusikkprofil på DM i Målselv, med Storskogen Spellmannsband.

Det tok tid å få gjennomslag lokalt for en permanent satsing på folkemusikk, selv om fylkeskommunen etterspurte dette. Først høsten 2004 ansatte man distriktsmusikere med folkemusikalsk bakgrunn og utdanning. Høsten 2005 tok gruppa navnet Fotefar, og i 2007 ble de en del av Landsdelsmusikerordninga gjennom Kultur i Troms. I tillegg til de tre halve stillingene til musikerne i Fotefar, er joiker Inga Juuso tilsatt i hel stilling hos Kultur i Troms.

 

Folkemusikksenter

De første planene for et kompetansesenter for folkemusikk og folkedans i Målselv ble lagt i 1994. Vi fikk avslag på støtte til en fast etablering, men i perioden 1994-2004 var det likevel kontinuerlig drift av Nordnorsk Folkemusikksenter i form av ulike prosjekter som satte fokus på folkemusikken og folkedansen i Nord-Norge. I denne perioden ble prosjekter og engasjementer organisert gjennom Målselv kommune.

 

I 2001 samlet vi de sentrale aktører i folkemusikkarbeidet i landsdelen, og etablerte Folkemusikk Nord som en paraply for formidling av sjangeren.

·       Nordnorsk folkemusikksamling ved Tromsø Museum/Universitet i Tromsø

·       Nordnorsk senter for folkemusikkforskning ved Høgskolen i Nesna

·       Noregs Ungdomslag sine nordnorske fylkeslag

·       Nordnorsk Kulturråd  

·       Kalottspel

Alle disse aktørene pekte på Kalottspel og folkemusikksentret i Målselv som et naturlig nav i formidlinga av sjangeren i Nord-Norge. Norsk Kulturråd var derimot tydelig på at etablering av flere kompetansesenter ikke lengre var ”på moten”, og etter noen avslag ble planene lagt på is.

 

Samtidig (våren 2004) samlet de nasjonale interesseorganisasjonene innen rytmisk musikk seg om årlige innspill til regjeringens kulturpolitikk gjennom dokumentet SAMSTEMT!. Ett av tiltakene var en 3-trinns modell for utviklinga av rytmiske kompetansesenter rundt i landet. SAMSTEMT! sine innspill var et viktig grunnlag for ”Kulturløftet” fra den rødgrønne regjeringa, og til slutt fikk vi Stortingsmelding nr. 21 ”Samspill - et løft for rytmisk musikk” (2007/08). Denne meldinga åpnet for etablering av regionale kompetansesenter for rytmisk musikk.

 

Etter at arbeidet med folkemusikksenter i Målselv ble lagt på is rundt 2004, var det nå Kalottspel som tok opp hansken for å få etablert Folkemusikk Nord som en av aktørene i et nordnorsk rytmisk samarbeid. Kalottspel tok initiativ ovenfor Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) i Bodø, og Kompetansesenter for rock i Nord-Norge (KOFOR) i Tromsø, og sammen dannet vi RYK – Rytmisk kompetansenettverk i Nord, som fikk sin første statlige tildeling 09.09.09.

 

Festivalen Kalottspel har brukt mye tid og krefter for å sikre folkemusikkens deltakelse i dette samarbeidet. ”Forprosjekt for etablering av Folkemusikk Nord” (2009-10) var i hovedsak finansiert av RUP-midler fra Troms fylkeskommune. Dette prosjektet sikret folkemusikkens plass i RYK, samtidig som man fikk synliggjort at en fast etablering av Folkemusikk Nord burde skje i fylkeskommunens regi.

 

1. januar 2011 ble Folkemusikk Nord fast etablert som en egen avdeling hos Kultur i Troms/Troms fylkeskommune – 16 år etter de første planene ble beskrevet!

 

Folkemusikk Nord består i dag av:

Landsdelsmusikere: Ragnhild Furebotten, Lena P. Jinnegren og Bendik Lund Haanshus (alle 50%).

Produsent: Nina Fjeldet (50%) - ( Marte Frihetsli (50%), permisjon til 01.09.15 )

Leder: Terje Foshaug (100%)