Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Produksjonsliste
Program
Troms fylkeskommune
Viser 85 produksjoner
Litteratur • 8 - VG3
Musikk • 8 - 10
Musikk • 8 - 10
Visuell kunst • 5 - 7
Visuell kunst • 8 - VG3
Litteratur • 0 år - 10
Visuell kunst • 8 - 8
Scenekunst • 5 - 7
Musikk • 1 - 7
Musikk • 8 - 10
Scenekunst • 8 - 10
Litteratur, Musikk, Film • 9 - 9
Musikk • 8 - VG3
Litteratur • 9 - 9
Musikk • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 8 - 8
Visuell kunst • 5 - VG3
Litteratur • 9 - VG3
Scenekunst • 8 - VG3
Film • 5 - 7
Kulturarv, Scenekunst • 1 - 7
Film • 9 - VG3
Musikk, Scenekunst, Litteratur • VG1 - VG3
Scenekunst • Voksne - Voksne
Musikk • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Kulturarv • 1 år - VG3
Scenekunst • 1 - 4
Musikk • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Kulturarv • 1 - 10
Kulturarv • 1 - VG3
Scenekunst • 8 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Musikk • 8 - 10
Kulturarv • 1 - VG3
Visuell kunst • Voksne - Voksne
Musikk • Voksne - Voksne
Kulturarv • 1 - VG3
Musikk • 2 år - 5 år
Kulturarv • 1 - VG3
Musikk • 1 - 4
Scenekunst • VG1 - VG3
Kulturarv • 1 - VG3