Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Kontaktperson:
Tromsungdom leser. Bokprat og informasjon
Produksjonsliste
Program

Tromsungdom leser. Bokprat og informasjon

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Tromsungdom leser er et tredelt tilbud som består av et forfatterbesøk og en bokprat for elvene i tillegg til et faglig seminar for lærere og skolebibliotekarer. Bokpraten arrangeres av Troms fylkesbibliotek i uke 7 og 8 og holdes av erfarne litteraturformidlere, som presenterer norsk og utenlandsk samtidslitteratur tilpasset elever på ulike studieretninger. Bokpresentasjonene kan knyttes til skolenes egne lesestimuleringstiltak og brukes som introduksjon til fordypnings-oppgaver.

Forfatterbesøkene arrangeres av Den kulturelle skolesekken i ukene 10, 11 og 12. I år er det forfatter Monika Steinholm med Fuck verden  og komiker og forfatterAndré Ulveseter med Ett ord – bilder i kampen mot særskrivingsfeil  som tilbys. Skolene kan selv velge hvilken av disse produksjonene de ønsker å knytte opp mot Tromsungdom leser. Se nærmere presentasjon av deres produksjoner i denne katalogen.

Seminaret arrangeres i slutten av januar og inneholder en presentasjon av bokpraten og forfatterne i tillegg til et forfattermøte og et formidlingsforedrag.

I påmelding til Tromsungdom leser inngår både bokprat, forfatterbesøk og litteraturseminar. Husk å melde hvilken forfatter dere ønsker.

Aktuell informasjon finnes på kulturitroms.no og på bloggen Tromsungdom leser: tromsungdomleser.wordpress.com   

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

Tromsungdom leser
Foto: Illustrasjonsbilde

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kultur i Troms ved: 
Helle Ramstad, tlf. 77 78 86 59
helle.ramstad@tromsfylke.no

Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Troms fylkeskommune