Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Kontaktperson:
Hvis dere finner oss - Tromsø Museum
Produksjonsliste
Program

Hvis dere finner oss - Tromsø Museum

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

For de fleste er dagbøker noe privat og intimt, men de kan også være viktige historiske kilder, om de blir brukt med forsiktighet. I polarhistorien finnes det en rekke dagbøker som er skrevet på reiser i Arktis, eller gjennom overvintringer i polare strøk. Dagbøkene inneholder fortegnelser over fangst, ekspedisjoner, tragedier og triumfer - skrevet av både menn og kvinner. Hvordan skal man forstå denne typen kilder? 
Elevene lærer å identifisere og vurdere et utvalg av dette unike kildematerialet og forstå hvordan det kan tolkes på ulike måter når men jobber med historieskriving. Den spennende historia til fangstkvinnen Wanny Woldstad og til fangstmannen Henry Rudi er utgangspunktet for dette opplegget.

Produksjonen er godt forankret i kompetansemålene i historie og norsk i K06.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Produsent: Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Multimedia og vedlegg

Bilder

Hvis dere finner oss
Foto: Fotoarkivet Tromsø Museum
Hvis dere finner oss
Foto: Fotoarkivet - Tromsø Museum
Overvintringsfangst
Foto: Fotoarkivet Tromsø Museum

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Kulturarv
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Tromsø Museum:
Merete Ryen
Tlf: 77645014/99417944
undervisning@tmu.uit.no
Kultur i Troms:
Helle Ramstad, tlf. 77 78 86 59
helle.ramstad@tromsfylke.no
Hanne Mikalsen, tlf. 77 78 86 64
hanne.mikalsen@tromsfylke.no
Programlengde
90 min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Polarmuseet, Tromsø
Arrangører
Arrangert av:
Troms fylkeskommune
Produsent:
Tromsø Museum - Universitetsmuseet