Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Kontaktperson:
Nord-Troms museum
Produksjonsliste
Program

Nord-Troms museum

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Nord-Troms museum tilbyr tilpassede opplegg på alle sine anlegg i åpen sesong, som er i barmarkssesongen. Museet har også et helårstilbud i museets hovedutstilling «Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtaamissii» på Halti i Nordreisa kommune.
På museets nettside finner dere faste tilbud, skolene kan også ta kontakt om det er ønskelig med noe annet enn det som står tilbudt eller om det er spørsmål. Bestillinger på skolebesøk må være meldt inn senest to uker før planlagt besøk. Kontakt museet for spørsmål eller bestilling.

Se nettsiden:  www.ntrm.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

Nord-Troms Museum
Foto: Nord-Troms Museum
Handelstedet Maursund anno 1853
Foto: Solveig Braastad

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Kulturarv
Trinn: 1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Nord Troms museum
tlf: 975 58 330/335
kontor@ntrm.no
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Troms fylkeskommune