Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Ytringsfrihet for alle?
Produksjonsliste
Program

Ytringsfrihet for alle?

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I Norge finnes det 14 såkalte fribyer – byer som gir beskyttelse til forfulgte forfattere, journalister og kunstnere, slik at de skal kunne fortsette å uttrykke seg fritt uten frykt for å bli sensurert eller kneblet. I denne produksjonen skal elevene få møte fribyforfatter Asieh Amini som ble aktivist fordi hun skrev, og slampoet og romanforfatter Guro Sibeko som begynte å skrive fordi hun var aktivist.

Sammen forteller de om kampen for menneskerettigheter og ytringsfrihet i Iran og i Norge. Elevene får lytte til persisk poesi og norsk kamppoesi og inviteres avslutningsvis inn i samtalen.

Lærerveiledning

Noen av målene med produksjonen er bl.a. å bidra til en grunnleggende forståelse av demokrati og ytringsfrihet, bli kjent med hva en fribyforfatter er og bli kjent med norske, samfunnsengasjerte forfattere, inspirere til å ta ytringsfriheten i bruk, bidra til at flerkulturelle erfaringer benyttes som en ressurs i klasserommet, osv. Vi ønsker å bevisstgjøre norske ungdommer på hvorfor det er viktig å kjempe for retten til ytringsfrihet og hva det innebærer å bli fratatt sin ytringsfrihet. Fribyforfatterens egne erfaringer med sensur, knebling, forfølgelse, trakassering, trusler, fengsel, er viktige samtidsberetninger som vi mener vil passe svært godt inn i flere av fagene som skolene underviser i.

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Norsk PEN
  • Produsent: Norsk PEN

Om kunstner / utøver / gruppe

Asieh Amini er fra Iran. Hun er journalist og poet, menneskerettighetsforkjemper og
kvinneaktivist. UNESCOs kontor i Iran kåret henne i 2005 til den viktigste yngre poeten
i Iran. I hjemlandet jobbet hun som journalist i 17 år. Hun ble imidlertid fengslet i Iran på
grunn av sitt arbeid som journalist, og ble til slutt tvunget til å flykte. Hun har siden
2009 levd som fribyforfatter i Trondheim. I Norge har hun markert seg blant annet
gjennom flere bidrag i Ny Tid og store oppslag i Adresseavisen. Amini har utgitt to
diktsamlinger i Norge: "Kom ikke til mine drømmer med gevær” (2011) og "Jeg savner
å savne deg" (2013). I januar 2012 fikk hun Oxfam Novib/ PEN Internationals pris for
sitt arbeid og i 2014 fikk hun prisen “Ord i Grenseland” av Fredrikstad Litterturfestival.

Guro Sibeko er norsk poet , forfatter, menneskerettighetsforkjemper og homoaktivist.
Hun har utgitt fem romaner for barn og voksne og en dokumentarbok om sin fars fortid
som geriljasoldat for ANC under Nelson Mandela og Oliver Tambo. Hun er aktiv
samfunnsdebattant og kamppoet. Hun har vært aktiv i ulike organisasjoner som
kjemper for kvinners og homofiles rettigheter siden fjortenårsalderen, og var blant
annet med på å starte Foreningen for Partnerskapsbarn i 2003. I 2006 ble hun
nestleder i Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring (nå FRI) der hun
hovedsakelig arbeidet for å sikre barn av lesbiske og homofile like juridiske rettigheter
gjennom den felles ekteskapsloven. Hun har også engasjert seg for flyktningers
rettigheter og tok høsten 2015 initiativet til Refugees Welcome to School og
norskundervisningen på Refstad transittmottak i Oslo.


Medvirkende

  • Norsk PEN
  • Guro Sibeko (Poet, forfatter)
  • Asieh Amini (Poet, journalist)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Guro og Asieh -.jpg
Foto: foto Lene Therese Teigen

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Norsk PEN
Ingeborg Kværne
tlf: 99164860
ingeborg@norskpen.noKultur i Troms ved
Helle Ramstad, tlf. 77 78 86 59
helle.ramstad@tromsfylke.noHanne Mikalsen, tlf. 77 78 86 64
hanne.mikalsen@tromsfylke.no
Programlengde
60
Maks publikumsantall
100
Arena / rom
Aula eller auditorium
Bærehjelp
1
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
10 min.
Merknad
Mulighet for blending vil være en fordel, men ikke påkrevet.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Troms fylkeskommune
Produsent:
Norsk PEN
Medvirkende
  • Guro Sibeko (Poet, forfatter)
  • Asieh Amini (Poet, journalist)