Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Kontaktperson:
Senter for nordlige folk
Produksjonsliste
Program

Senter for nordlige folk

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Samtidsmuseet for nordlige folk formidler kunnskap om nordlige urfolk med utgangspunkt i det sjøsamiske. I utstillingen vil eleven få innblikk i regional sjøsamisk kultur og historie for området Nord-Troms og nordlige Midt-Troms. I utstillingen vil elevene få lære om politiske hendelser, næringsgrunnlaget i området, samt duodji og religion som har vært viktig for utformingen av den sjøsamiske identiteten i dag. Det har lagt opp til at elevene skal komme ut av utstillingen med ny kunnskap, nye tanker og spørsmål knyttet til de temaene som presenterer. Kontakt museet for bestilling.

Dálážiid musea gaskkusta dieđuid mearrasámiid ja davvi guovllu álgoálbmogiid birra. Čájáhusas oahppi oahpásmuvvá Davvi-Romssa ja davit Gaska-Romssa sámi historjái ja
kultuvrii. Fáttáid maid čájáhus deattuha ja buktá ovdan leat politihkalaš dáhpáhusat, dán guovllu ealáhusat, ja duodji ja oskku. Buot dát bealit leat leamašan dehálaččat dálá
mearrasámi identitehtii. Čájáhus lea ráhkaduvvon nu ahte oahppit gálget oažžut ođđa dieđuid, jurdagiid ja jearaldagaid go leat vásihan min čájáhusa.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

senter for nordlige folk Mii_samtidsmuseum042 Ørjan Bertelsen.jpg
Foto: Ørjan Bertelsen
Senter for nordlige folk
Foto: Ørjan Bertelsen

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Kulturarv
Trinn: 1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Troms fylkeskommune