Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Kontaktperson:
Sør-Troms Museum
Produksjonsliste
Program

Sør-Troms Museum

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Sør-Troms Museum består av fire avdelinger: Trondenes Historiske Senter, Regionmuseet, Trastad Samlinger og Anna Rogde. Museet har et variert tilbud i Den Kulturelle Skolesekken. På Trondenes Historiske Senter formidles lokalhistorien fra vår fjerne fortid og fram til moderne tid med hovedvekt på vikingtid, middelalder og 2. verdenskrig.

Trastad Samlinger har en museumsavdeling og et galleri som forteller historien til psykisk utviklingshemmede i Nord-Norge. Elevene får et møte med begrepet «Rå kunst» og får selv lov til å være kreative, blant annet med linotrykk.

Regionmuseet strekker seg over et større geografisk område og består av flere anlegg, og et moderne kystfort. Her tilbys undervisningsopplegg knyttet til temaene kald krig, industrihistorie og kystkultur.

Se museets nettside for nærmere beskrivelse av tilbudene i Den kulturelle skolesekken. Kontakt museet for bestilling.
www.stmu.no 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

Sor-Troms Museum
Foto: Sigrid Schrøder
Sør-troms museum Vikingetid - Geir Gabrielsen, STMU.jpg
Foto: Geir Gabrielsen

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Kulturarv
Trinn: 1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Sør-Troms museum
Tlf: 77 01 83 80
​mona@stmu.nobooking@stmu.no
Arrangører
Arrangert av:
Troms fylkeskommune