Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Kontaktperson:
Møter-Encounters-Deaivaddit-Kohtaamissii - Nord-Tr...
Produksjonsliste
Program

Møter-Encounters-Deaivaddit-Kohtaamissii - Nord-Troms museum

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Møtene mellom samer, kvener og nordmenn har formet både landskap og mennesker i Nord Troms. Det kulturelle mangfoldet går som en rød tråd gjennom vår historie.
Nord-Troms museums nye og moderne utstilling om perioden rundt 1900-tallet er utgangspunktet for dette spesialtilpassede opplegget. Det er utformet med tanke på videregående skoles læringsmål og læreplaner innen samfunnsfag og historie. Opplegget vil gi elevene kjennskap til Nord-Troms’ historie og innsikt i hvordan livet var for de aller fleste i regionen før 1940. Elevene får tematiske oppgaver og formidlingen avsluttes med en samtale rundt disse.

Deaivvademit gaskal sámiid, kvenaid ja dážaid leat hábmejuvvon sihke eanadagaid ja olbmuid Davvi-Romssas. Dat kultuvrralaš máŋggabealatvuohta lea dego rukses árpu min historjjás.
​Davvi-Romssa musea ođđa ja ođđaáigásaš čájáhus áigodaga birra 1900 logu lea vuolggasadji dán spesiálaheivehuvvon oahppofáttás. Dat lea hábmejuvvon jurdagiin joatkkaskuvlla oahppoulbmiliin ja  oahppoplánain servodatfágas ja historjjás. Oahppofáddá boahtá addit oahppiide máhttu Davvi-Romssa historjjá birra ja máhttu mo lei eanaš olbmuin dán guovllus ovdal 1940. Oahppit ožžot bargat fáttáin ja gaskkusteapmi loahpahuvvo ságastallamiin dáid birra.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Produsent: Nord-Troms museum

Multimedia og vedlegg

Bilder

halti utstilling
Foto: Halti
DSC_0063.JPG
Foto: Nord-Troms museum. Ann-Charlottt Sommer Eklund

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Kulturarv
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Nord-Troms museum ved
Ann-Charlott Sommer-Ekelund tlf: 97558335
anncharlott@ntrm.noKultur i Troms ved
Helle Ramstad, tlf. 77 78 86 59
helle.ramstad@tromsfylke.noHanne Mikalsen, tlf. 77 78 86 64
hanne.mikalsen@tromsfylke.no
Programlengde
135 min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Nord-Troms museums utstillingslokaler på Halti
Arrangører
Arrangert av:
Troms fylkeskommune
Produsent:
Nord-Troms museum