Troms fylkeskommune
Postadresse: Pb 852, 9488 Harstad
Besøksadresse: Havnegata 2, 9400 Harstad
Telefon: 77 78 86 65 • Nettsted: http://troms.ksys.no
Kontaktperson:
Kystkultur og fiskerbonden - Midt-Troms museum
Produksjonsliste
Program

Kystkultur og fiskerbonden - Midt-Troms museum

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I dette tilbudet får elevene oppleve utstillinger og aktivitetstilbud knyttet til kystkultur. De får en nærhet til sjø, båt, hus og fjøs - alle de viktige elementene i fiskerbondens liv. Ved omvisning i
utstillingene legges det vekt på å gi innsikt i eldre tiders kystkultur med særlig vekt på økonomisk tilpasning og båtbruk. Sentralt i opplegget står nordlandsbåten. Sjømannskap og
båtbruk er vektlagt i opplæringstilbudet, og elevene vil få anledning til å lære seg roing og enkel seilføring.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Troms fylkeskommune
  • Produsent: Midt-Troms Museum

Multimedia og vedlegg

Bilder

1 b - Foto -MidtTroms Museum.jpg
Foto: Midt-Troms museum

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Kulturarv
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Midt-Troms museum ved
Truls Nilsen, tlf: 41444983
epost: truls.nilsen@mtmu.no Kultur i Troms ved
Helle Ramstad, tlf. 77 78 86 59
helle.ramstad@tromsfylke.noHanne Mikalsen, tlf. 77 78 86 64
hanne.mikalsen@tromsfylke.no
Programlengde
300 min. 1 skoledag
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Bjorelvnes, Lenvik museum
Merknad
Opplegget varer 1 skoledag.
Arrangører
Arrangert av:
Troms fylkeskommune
Produsent:
Midt-Troms Museum